เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อ
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน

ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557 คลิ๊ก

** ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ**

กรณีไม่พบรายชื่อ ให้โทรแจ้ง กองบริการการศึกษา 02-7273371-73

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2557
 2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
 

ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 3/2557

สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2557

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2557 ..
(เว้นวันหยุดราชการ)

ใบสมัคร

.....สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273365-73.....

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 3.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
 

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2557

**สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน

ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาได้
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
**

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน
ครั้งที่ 2/2557

;

เงื่อนไขการสมัคร Online : กรุณาชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2557 เท่านั้น

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2557
 4.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ
 

รับสมัครหลักสูตรภาคพิเศษ Click

รับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ Click

รับสมัครปริญญาเอก Click

 

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 5.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร
 

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

**ให้เลือกคณะ และ คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้เลยครับ**

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 6.หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคู่มือศึกษาต่อ
 

 

คู่มือศึกษาต่อ

ปริญญาโท - เอก

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 7.ประชาสัมพันธ์
 

ค่าใช้จ่ายสรุปโดยรวมแต่ละหลักสูตร Click

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุน Click

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 8.ตัวอย่างการดาวน์โหลด ใบชำระค่าสมัครสอบ
 
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2555
Powered by Vision Net, 1995 - 2009
NIDA