เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผลการสอบภาคปกติ
 

ประกาศผลสอบข้อเขียนปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2557

เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศผลการสอบให้ครบถ้วน

"มิฉะนั้น ท่านอาจจะเสียสิทธิ์ในการ เข้าศึกษาต่อ"

(( รับใบคะแนนได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคารนราธิปฯ ชั้น 3))
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-71

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
 

ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 4/2557

สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2557

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 ..
(เว้นวันหยุดราชการ)

ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)

.....สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273365-73.....

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2557
 3.ประกาศการรับสมัคร
 

ใบสมัครหลักสูตร ภาคปกติ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาษาอังกฤษและนานาชาติ Click

ใบสมัคร ปริญญาเอก Click

 

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 4.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร
 

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

**ให้เลือกคณะ และ คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้เลยครับ**

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 5.หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคู่มือศึกษาต่อ
 

 

คู่มือศึกษาต่อ

ปริญญาโท - เอก

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 6.ประชาสัมพันธ์
 

ค่าใช้จ่ายสรุปโดยรวมแต่ละหลักสูตร Click

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุน Click

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 7.ตัวอย่างการดาวน์โหลด ใบชำระค่าสมัครสอบ
 
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2555
 8.แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ
 
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2557
Powered by Vision Net, 1995 - 2009
NIDA