เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ

ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560

สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ - 11 ธ.ค.59

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ธ.ค.59
(เว้นวันหยุดราชการ)

ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)

.....สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-71,73....

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
2.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2559

**สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน

ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาได้
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
**

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน
ครั้งที่ 4/2559

เงื่อนไขการสมัคร Online : กรุณาชำระเงินและแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2559

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ทุน 1 คณะ 1หลักสูตร เท่านั้น !!!

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
3.ขั้นตอนการสมัครสอบ ภาคปกติ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ภาคปกติ

  • กรณีสมัครสอบข้อเขียน ภาคปกติ Click

  • กรณีสมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (กรณีผ่านข้อเขียน) Click

  • กรณีสมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) Click

  • - กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

    - กรณีจบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงาน

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2559
4.ประกาศการรับสมัคร

ใบสมัครหลักสูตร ภาคปกติ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาษาอังกฤษและนานาชาติ Click

ใบสมัคร ปริญญาเอก Click

 

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
5.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

**ให้เลือกคณะ และ คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้เลยครับ**

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
6.แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
Powered by Vision Net, 1995 - 2009
NIDA