เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.NIDA Open House 2015
 
ลงทะเบียน Online ฟรี!!
กิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ เช่น
- เทคนิคการลงทุนด้วยวิทยาศาสตร์
- แนะนำการสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- ประกวดร้องเพลง
- ประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
- ไขกุญแจความสำเร็จ นักโลจิสติกส์มืออาชีพ เป็นต้น
!!!ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน!!!
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 2.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
 

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2558

**สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน

ส่วนผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รับทุนสามารถเข้าศึกษาได้
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาทุกประเภท จะต้องจบการศึกษา
หรือมีหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติในวันสมัครเท่านั้น
**

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน
ครั้งที่ 4/2558

;

เงื่อนไขการสมัคร Online : กรุณาชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2558

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้คนละ 1 ทุน 1 คณะ 1หลักสูตร เท่านั้น !!!

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศการรับสมัคร
 

ใบสมัครหลักสูตร ภาคปกติ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ Click

ใบสมัครหลักสูตร ภาษาอังกฤษและนานาชาติ Click

ใบสมัคร ปริญญาเอก Click

 

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 4.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร
 

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน

**ให้เลือกคณะ และ คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละวิชาได้เลยครับ**

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2555
 5.หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคู่มือศึกษาต่อ
 

 

คู่มือศึกษาต่อ

ปริญญาโท - เอก

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 6.ประชาสัมพันธ์
 

ค่าใช้จ่ายสรุปโดยรวมแต่ละหลักสูตร Click

ประเภทและหลักเกณฑ์การให้ทุน Click

 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2557
 7.แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ
 
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
Powered by Vision Net, 1995 - 2009
NIDA