เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ (Online)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ศึกษาประกาศรับสมัคร

2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

- แนบไฟล์ในเว็บไซต์รับสมัคร

- ทางไปรษณีย์

- ทาง E-mail

**รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร**

3. ขั้นตอนการสมัครสอบในระบบ

4. ชำระเงินค่าสมัครสอบ (สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง) คือ

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

 

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
2.ระบบรับสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273139,02-7273143
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
3.หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคู่มือศึกษาต่อ

คู่มือศึกษาต่อ

หลักสูตรภาษาไทย English - Inter Program
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
Powered by Vision Net, 1995 - 2019
  Contact Staff : งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา Tel. 02-7273370, 02-7273371, 02-7273373