เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

1. นางสาวนภาวีร์ บุญจันทร์ โทรศัพท์ 083-0191359
2. นายธีระเทพ ดียิ่ง โทรศัพท์ 081-8016809
3. นายอนุชา เกตุประสิทธิ์ โทรศัพท์ 091-7892333
4. นายฐาปนัท ภู่กิตติพันธุ์ โทรศัพท์ 0819580599

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2563
2.ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ได้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
3.ประกาศเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
4.ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามประกาศสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์

กำหนดให้การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบัน

เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2563
5.ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ (Online)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ศึกษาประกาศรับสมัคร

2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

  - แนบไฟล์ในเว็บไซต์รับสมัคร

  - ทางไปรษณีย์

ที่ กองบริการการศึกษา 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(วงเล็บมุมซอง "เอกสารประกอบการสมัคร")

  - ทาง E-mail  : entrance@nida.ac.th

3. ขั้นตอนการสมัครสอบในระบบ

4. ชำระเงินค่าสมัครสอบ (สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง) คือ

  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

 

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
6.ระบบรับสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273139,02-7273143
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
7.หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคู่มือศึกษาต่อ

คู่มือศึกษาต่อ

หลักสูตรภาษาไทย English - Inter Program
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
Powered by Vision Net, 1995 - 2020
  Contact Staff : งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา Tel. 02-7273370, 02-7273371, 02-7273373