เมนูหลัก

ข่าวสารการรับสมัคร
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน

ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563> คลิ๊ก

โปรดตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ และเตรียมบัตรประชาชน ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ2B และยางลบ ในการเข้าสอบ (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย พร้อมกับใส่หน้ากากอนามัย)
** กรณีไม่พบรายชื่อ ให้โทรแจ้ง กองบริการการศึกษา 02-7273370 -73**

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
2.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ : 02-7273370-3

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2563
3.ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ (ตามวันที่ระบุในประกาศรับสมัคร)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ >> 02 727 3919

คณะบริหารธุรกิจ >> 02 727 3936

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ >> 02 727 3176

คณะสถิติประยุกต์ >> 02 727 3040

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม >> 02 727 3116

คณะภาษาและการสื่อสาร >> 02 727 3141

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ >> 02 727 3490

คณะนิติศาสตร์ >> 02 727 3662

คณะการจัดการการท่องเที่ยว >> 02 727 3672

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ >> 02 727 3758

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม >> 02 727 3291

 

Photo
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2563
4.ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ (Online)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ศึกษาประกาศรับสมัคร

2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

  - แนบไฟล์ในเว็บไซต์รับสมัคร

  - ทางไปรษณีย์

ที่ กองบริการการศึกษา 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(วงเล็บมุมซอง "เอกสารประกอบการสมัคร")

  - ทาง E-mail  : entrance@nida.ac.th

3. ขั้นตอนการสมัครสอบในระบบ

4. ชำระเงินค่าสมัครสอบ (สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง) คือ

  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

 

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
5.ระบบรับสอบวิชาภาษาอังกฤษ

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273139,02-7273143
ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2558
Powered by Vision Net, 1995 - 2020
  Contact Staff : งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา Tel. 02-7273370, 02-7273371, 02-7273373